top of page
Fabryka pusty

projekt przebudowy magazynu

 
 

Zyskaj idealnie zorganizowaną przestrzeń magazynową, która podnosi komfort i maksymalizuje efektywność pracy Twoich pracowników. Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi etapami realizacji projektu przebudowy magazynku (hali magazynowej), oszczędzając jednocześnie Twój czas i energię.

+48 61 415 13 20 

Funkcjonalność mamy
w standardzie.

Projektujemy przestrzenie, które zawsze w optymalny sposób służą swoim użytkownikom. Nasz sekret jest prosty: każdy projekt przebudowy magazynu (hali magazynowej) poprzedza wnikliwa analiza potrzeb jej użytkowników. To jednak nie wszystko. Równie istotna jest ocena realnych możliwości, jakie możemy wdrożyć w założonym budżecie i danych warunkach. 

Efekt? Funkcjonalne, wygodne i wydajne w codziennej pracy rozwiązania.

Beczki na wino
Budynek przemysłowy

Precyzja i jakość w trosce
o bezpieczeństwo.

Rozpoczynając projekt przebudowy magazynu (hali magazynowej),

mamy jeden priorytety bezpieczeństwo. To fundament każdej realizacji i nie zastąpi go ani estetyka, ani funkcjonalność. Dlatego w pracy kierujemy się doświadczeniem, wiedzą i precyzją, które eliminują ryzyko błędów. Wybieramy jakościowe rozwiązania i dokładnie weryfikujemy ich wdrożenie na placu budowy. Dajemy klientowi komfort współpracy, którego potrzebuje każda firma.

Z biurem projektowym
easy project masz po prostu łatwiej!

W Easy Project architekci dają Ci pełną swobodę wyboru ze wsparciem w postaci praktycznego doświadczenia i wiedzy - nasze 10 lat w branży projektowej naprawdę robi różnicę. Wierzymy, że dobra współpraca zaczyna się od dobrej relacji, dlatego od pierwszej rozmowy traktujemy klienta tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ponad 200 naszych kontrahentów potwierdza, że takie podejście naprawdę działa - z korzyścią dla obu stron.

Człowiek posiadający rur

Przy projekcie przebudowy magazynu (hali magazynowej) możesz skorzystać ze wszystkich lub wybranych usług

usługi przedprojektowe

Wykonujemy analizę funkcjonalną: badamy, jakie potrzeby mają użytkownicy przestrzeni i szukamy możliwości ich realizacji. Usługi przedprojektowe to przede wszystkim prace badawcze i administracyjne, które stanowią bazę do dalszych etapów.

W ramach usług przedprojektowych możesz zamówić:

 • wypis z planu miejscowego,

 • decyzję o warunkach zabudowy,

 • mapę do celów projektowych,

 • opinię geotechniczną,

 • warunki przyłączeniowe do mediów

 • badania geologiczne- inżynierskie,

 • kartę informacji przedsięwzięcia (KIP),

 • raport oddziaływania na środowisko,

 • pozwolenie wodnoprawne,

 • decyzję lokalizacyjną zjazdu,

 • oraz inne wynikające bezpośredni ze specyfiki inwestycji,

 • odstępstwo od przepisów pożarowych, 

Krzesła projektantów

projekt koncepcyjny 

To propozycja projektu przebudowy magazynu (hali magazynowej) przedstawiona na rzutach oraz w formie wizualizacji brył i charakterystycznych miejsc. W efekcie otrzymasz wstępny rozkład funkcjonalny budynku przebudowy magazynu, jak i propozycje przykładowych materiałów wykończeniowych.

W ramach projektu koncepcyjnego otrzymasz:

 • projekt funkcjonalny,

 • rzut kondygnacji parteru i każdej kolejnej kondygnacji,

 • analizę pożarową,

projekt przebudowy magazynu

W ramach projektu przebudowy magazynu otrzymasz pełną dokumentację budynku, m.in.: z uwzględnieniem planu zagospodarowania terenu oraz układu przestrzennego z finalnymi rzutami wszystkich poziomów.  

 

W ramach projektu budowlanego otrzymasz od nas:

 • projekt zagospodarowania terenu,

 • projekt architektoniczno- budowlany,

 • projekt techniczny. 

Projekt techniczny możemy wykonać
w zakresie:

 • projektu architektonicznego,

 • projektu konstrukcyjnego,

 • projektu instalacji elektrycznej,

 • projektu instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • projektu instalacji ogrzewczej,

 • projektu instalacji gazowej,

 • projektu instalacji wentylacji,

 • projektu instalacji pożarowych,

 • oraz innych instalacji, a wynikających ze specyfikacji inwestycji,

Przegląd przepisów

pozwolenie na budowę

Z nami masz to z głowy. Zajmiemy się skompletowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach udzielonego pełnomocnictwa możemy poprowadzić za Ciebie wszystkie związane z tym formalności. 

projekty przyłączy oraz dodatki projektowe 

Otrzymasz dokumentację z projektami przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Dodatkowo projekt budowlany możesz wzbogacić o dodatki projektowe  które ułatwią Ci prowadzenie budowy. A wszystko po to by Twoja budowa przebiegła sprawnie, bezpiecznie i bez przestojów wywołanych brakiem danych w tym zakresie.

Zatem możesz otrzymać od nas:

 • projekt przyłącza wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej

 • projekt wnętrz,

 • projekt BMS,

 • projekt instalacji monitoringu, alarmu,

 • projekt kontroli dostępu,

 • projekt detali architektonicznych, konstrukcyjnych,

 • dokumentację przetargową,

Czarno-białe płytki

doradztwo na budowie

Prowadzimy nadzór autorski bieżących prac bezpośrednio na terenie budowy. Dopilnujemy, aby projekt został wykonany zgodnie z założeniami i bez rujnowania portfela. Doradzamy kompleksowo, współpracując z inwestorem aż do odbioru prac.

Zatem możesz skorzystać z naszych usług w zakresie: 

 • prowadzenia przetargu celem wyłonienia generalnego wykonawcy

 • nadzorów autorskich,

 • kierownika budowy,

 • inspektorów nadzoru inwestorskiego

 • koordynacji budowy,

 • nadzorowaniem firm budowlanych,

 • i innych,

Każdą usługę możesz rozszerzyć o dodatki projektowe, dobrane do Twoich indywidualnych potrzeb. 

Mężczyzna portret

Co mówią o nas klienci?

“Pracownicy Easy Project są w pełni kompetentni, posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, a przy tym zawsze służą fachową radą i pomocą.”

Andrzej Śnieżek 

“Podczas wieloletniej współpracy otrzymaliśmy wiele indywidualnych rozwiązań projektowych i stałe zaangażowanie kadry pracowniczej.”

Real Sol

Jak rozpocząć współpracę
i zrealizować projekt przebudowy magazynu (hali magazynowej)?

Zacznij już dziś.
Napisz do nas, zadzwoń lub po prostu zarezerwuj spotkanie i porozmawiaj z nami o Twoim projekcie.

+48 61 415 13 20 

bottom of page