top of page

Projekt przebudowy biura

Przestrzeń biurowa – architektura i aranżacja

Jak stworzyć ergonomiczne i przyjazne środowisko pracy, o czym warto pamiętać, wymagania i przepisy czyli wszystko o architekturze przestrzeni biurowej

Wg statystyk człowiek spędza średnio aż 99 117 godzin w pracy!

Biuro w dzisiejszych czasach często bywa naszym drugim domem. Dlatego jego funkcjonalność nie powinna ograniczać się do związanej wyłącznie z wykonywaniem obowiązków służbowych ale również powinna służyć jako przestrzeń do odpoczynku i relaksu a także przyjmowania kluczowych gości (np. klientów). Dlatego powinniśmy zadbać o to aby wnętrze biura miało odpowiednią aranżację.

Przestrzeń

W tym zakresie istnieje sporo regulacji i wymogów prawnych związanych z poziomem oświetlenia, hałasu, zapewnieniem właściwej wentylacji pomieszczenia oraz wielkością powierzchni przeznaczonej dla jednego pracownika. To tylko niektóre wskaźniki określone w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Oto najważniejsze z nich:

Kryterium, które określa wymaganą wielkość przestrzeni w pomieszczeniach służbowych jest konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości powietrza do oddychania. Dlatego pomieszczenie pracy musi mieć kubaturę odpowiednią dla ilości pracujących w niej osób. Przepisy określają minimalną powierzchnię pomieszczenia i jego wysokość. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy przypadać powinno co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Niewłaściwe dobranie powierzchni do ilości zatrudnionych osób nie dość, że narusza prawno, to przede wszystkim negatywnie wpływa na wykonywanie pracy. Mała i ciasna przestrzeń biurowa utrudnia organizację stanowiska pracy, naraża pracowników na nadmierny hałas oraz ogranicza świeże powietrze. Za dużo przestrzeni ma również negatywny wpływ na wydajność pracy. Rozplanowanie stanowisk pracy na bardzo rozległej przestrzeni generuje dodatkowe wykorzystywanie czasu pracy (wędrówki między poszczególnymi działami i brak sąsiedztwa współpracujących ze sobą osób dezorganizuje czas pracy).

Wysokość pomieszczeń nie może być mniejsza niż 3 m.

Pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem dziennym oraz światłem elektrycznym.

Okna powinny być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.

W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać temperaturę nie niższą niż 18°C oraz zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację. Organizacja przestrzenna stanowisk pracy biurowej powinna być dostosowana do charakteru i wymagań wykonywanej pracy:

  • wielkoprzestrzenne rozwiązanie (tzw. Open space)

  • pomieszczenia indywidualne

Ze względów na bezpieczeństwo poruszania się podłoga powinna być równa, o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem, bez luźno leżących przedmiotów, kabli itp. – najlepiej wyposażona w tzw. techniczną podłogę.

W biurach, w których przyjmowani są interesanci powinna być wydzielona powierzchnia na poczekalnie dla klientów.

Aranżacja biura powinna przede wszystkim wiązać się z charakterem branży, w jakiej działa firma. Zgodność wizerunkowa wzmacnia pozycję nowoczesnej, otwartej na innowacje firmy.


Aranżacja a struktura organizacyjna

Jeszcze kilka lat temu aranżując biuro należało mieć na uwadze strukturę organizacyjną firmy przez wyodrębnienie w jego przestrzeni poszczególnych działów czy osób decyzyjnych. Wydzielenie gabinetu prezesa czy poszczególnych manage