top of page

Nowoczesny magazyn klasy A - wytyczne projektowe


nowoczesny magazyn klasy A

Nowoczesne magazyny wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu. Korzystne położenie naszego kraju na mapie Europy sprawia, że jesteśmy wygodnym centrum logistycznym dla całego kontynentu. Dlatego budowa hal magazynowych, hal składowania stała się doskonałą inwestycją. Zarówno pod wynajem, jak i w celu optymalizacji kosztów we własnym przedsiębiorstwie.

Automatyzacja łańcucha dostaw oraz rosnące potrzeby rynku e-commerce sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne magazyny klasy A. Na co zwrócić uwagę budując taką halę? Odpowiadamy w artykule.


Czym wyróżniają się nowoczesne magazyny klasy A?

W zależności od standardu budowy i wyposażenia obiekty magazynowe podzielone są na klasy. Najwyższą, oznaczoną symbolem A i A+ stanowią hale zbudowane z użyciem zaawansowanych technologii i nowoczesnych materiałów.

Aby magazyn mógł być zaliczony do tej kategorii, musi spełniać szereg rygorystycznych kryteriów.


  • Lokalizacja - magazyn powinien znajdować się poza obszarem zamieszkania, najlepiej w strefach przemysłowych. Musi mieć dobry dojazd do autostrady, drogi ekspresowej, czy magistrali kolejowej - odległość od głównej arterii komunikacyjnej nie może być większa niż 10 km;


  • Otoczenie obiektu - teren wokół magazynu musi być odpowiednio zabezpieczony: ogrodzony, oświetlony i strzeżony 24 godziny na dobę. Powinien być także wyposażony w monitoring. Przed magazynem musi znaleźć się miejsce na parking dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz place manewrowe;


  • Parametry budynku - hala składowania powinna spełniać następujące wymogi techniczne:

  • wysokość - co najmniej 10 metrów,

  • głębokość - 75 metrów lub więcej,